cs / en

Úvod

Stanovy CELL
(.pdf soubor, 80 kB)

Česká leukemická skupina – pro život (The CzEch Leukemia Study Group – for Life), CELL, vznikla jako nezávislá dobrovolná iniciativa různých pracovníků zabývajících se problematikou leukemií. Tato oblast je mimořádně široká a zdaleka nezahrnuje jen hematology. Na komplexní péči o nemocné s leukemiemi a na výzkumu v této oblasti se podílejí lékaři různých odborností, patologové, mikrobiologové, molekulární biologové, psychologové a další. Tyto všechny by ráda CELL sdružila pod jednou platformou - zlepšení péče o nemocné s leukemiemi v ČR a akcelerace výzkumu v této oblasti.

CELL vznikla na ustavující valné hromadě konané dne 24. 4. 2006 na Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. V současné době na různých projektech CELL spolupracují pracovníci všech velkých pracovišť v České republice a rozbíhá se i spolupráce s menšími pracovišti a se Slovenskou republikou. CELL má již nyní mimořádně silné kontakty na řadu zahraničních pracovišť a organizací a spolupráce se zahraničím je jedním ze základních priorit CELL.

Základní cíle jsou v těchto oblastech:

Je cílem se těmto problematikám věnovat komplexně, včetně aspektů laboratorních, výzkumných a z pohledu nemocného.

Nemáme menší ambice než to, že CELL bude jednoznačně viditelnou silou na poli leukemií nejen v rámci ČR, ale i celosvětově!

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2016-10-01]. Dostupné z: http://iba.akutne.cz.

© 2016 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru